چاشنی از سیر تا پیاز آسیاب کننده همیشک

پرداخت شما:
15 %
12,750 تومان
قیمت اصلی سود شما
15,000 تومان 2,250 تومان
  زمان باقی مانده

  ویژگی ها

  چاشنی از سیر تا پیاز همیشک، یک چاشنی برای همه غذاها

  وزن محصول: 45 گرم

  نوع محصول: چاشنی از سیر تا پیاز آسیاب کننده

  برند: همیشک

  شرایط استفاده